Machine Learning – Máy Học

Machine Learning – Máy học – Học Máy là từ khóa được nhắc đến rất nhiều trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Khi lĩnh vực AI (Artificial Intelligence) có mục tiêu tổng quát đó là xây dựng hệ thống mô phỏng được sự thông minh của con người bao gồm nói như con người, suy nghĩ như con người, nhìn như con người …. thì Machine Learning đóng vai trò “dạy” cho máy tính có khả năng “học” như con người.

Trong loạt các bài viết tiếp theo nhóm tác giả tổng hợp lại một số kiến thức từ căn bản đến nâng cao từ nhiều nguồn uy tín về chủ đề Machine learning , qua đó mong muốn góp một phần nào đó hỗ trợ người đọc trên con đường chinh phục Machine learning .

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về Machine learning .